Maidenspeech van J.H. Zwerver (GroenLinks)

pdf Maidenspeech van J.H. Zwerver (GroenLinks)


Bij:
  • Bepalingen inzake de arbeids- en rusttijden (Arbeidstijdenwet) (23.646)

Handelingen 1995/1996, nr. 8 : blz. 278-280