Maidenspeech van dr. J.P. Mazure (PvdA)14 april 1959pdf Maidenspeech van dr. J.P. Mazure (PvdA)


Bij:
  • Wetsontwerp tot vaststelling van hoofdstuk IX A (Departement van Volkshuisvesting en Bouwnijverheid) der rijksbegroting voor het dienstjaar 1959 (5300)

Handelingen 1958/1959, 3de vergadering, blz. 3026-3028