Maidenspeech van Dr. J.W. van Hulst (CDA)

pdf Maidenspeech van Dr. J.W. van Hulst (CDA)


Bij:
  • Vaststelling van hoofdstuk XIIA (departement Maatschappelijk Werk) der Rijksbegroting voor het dienstjaar 1957 (4500)

Handelingen 1956/1957, 18de vergadering, blz. 3048-3050