Motie-De Boer (ChristenUnie) c.s. over een adviesaanvraag aan de Sociaal Economische Raad betreffende de aansluiting tussen leren, werken en ondernemerschap (EK 32.123, H)In deze motie wordt de regering verzocht de Sociaal Economische Raad advies te vragen over hoe de aansluiting tussen leren, werken en ondernemerschap zo optimaal vormgegeven en benut kan worden met het oog op de kenniseconomie, werkgelegenheid en de lange termijn positie van het MKB. Daarbij moet het onderzoek zich niet alleen richten op afgestudeerden van HBO en W.O., maar met name ook van ROC’s. Voorts wordt de regering verzocht de eventuele financiële consequenties van dit advies geheel of gedeeltelijk te dragen.ingediend

3 november 2009

afhandeling

10 november 2009

resultaat

aangenomen met algemene stemmen na stemming bij zitten en opstaan.

bij

indiener

mede ondertekend door