Motie-De Boer (GroenLinks) c.s. over de wijze van berekening van de heffing ten behoeve van de kansspelautoriteit (EK 32.264, E)In deze motie wordt de regering verzocht te bewerkstelligen dat de wijze van berekening van de heffing ten behoeve van de kansspelautoriteit zo spoedig mogelijk wordt gewijzigd, in die zin dat deze heffing zoals bedoeld in artikel 3e van de wet op de kansspelen wordt berekend op basis van de nominale waarde van de verkochte deelnemingsbewijzen, minus de verplichte afdracht ex artikel 2 van het kansspelbesluit.ingediend

20 december 2011

resultaat

Ingetrokken op 20 december 2011.

bij

indiener

mede ondertekend door