Motie-Hamel (PvdA) c.s. inzake uitstel van de invoering van het wetsvoorstel Zorgverzekeringswet met één jaar (EK 29.623 / 29.762 / 29.763, D)In deze motie wordt de regering verzocht om bij aanvaarding van het wetsvoorstel Zorgverzekeringswet de invoering hiervan met één jaar uit te stellen.ingediend

7 juni 2005

afhandeling

14 juni 2005

resultaat

verworpen na stemming bij zitten en opstaan. VVD, CDA, ChristenUnie, SGP, D66, OSF en LPF stemden tegen.

bij

indiener

mede ondertekend door

bijzonderheden