Motie-Leijnse (PvdA) c.s. inzake de zorgvuldige voorbereiding van de ingangsdatum van de maatregelen van VUT- en prepensioen (EK 29.760, F)In deze motie wordt de regering verzocht deze Kamer uiterlijk 15 juni 2005 te informeren of de periode tot 31 december 2005 toereikend is voor een zorgvuldige voorbereiding en besluitvorming. En indien dit niet het geval is de noodzakelijke stappen te nemen om de ingangsdatum van de maatregelen terzake van VUT- en prepensioen met een jaar uit te stellen.ingediend

15 februari 2005

afhandeling

22 februari 2005

resultaat

ingetrokken

bij

indiener

mede ondertekend door

bijzonderheden