Motie-Tan (PvdA) c.s. over het beëindigen van de ontwikkeling van het Landelijk Schakelpunt (EK 31.466, X)In deze motie wordt de regering verzocht om verdere beleidsinhoudelijke, financiële en organisatorische medewerking aan de ontwikkeling van het Landelijk Schakelpunt te beëindigen.ingediend

29 maart 2011

afhandeling

5 april 2011

resultaat

na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. GroenLinks, SP, PvdD, VVD, ChristenUnie, SGP, PvdA stemden voor

bij

indiener

mede ondertekend door