Motie-Teunissen (PvdD) c.s. over de beperking van handelingsvrijheid voor ondernemers (EK 35.078, E)In deze motie wordt de regering verzocht zich in de Europese Raad tegen de beperking van de handelingsvrijheid voor ondernemers met betrekking tot de naamgeving van plantaardige producten uit te spreken.ingediend

16 april 2019

resultaat

Op 28 mei 2019 na stemming bij zitten en opstaan verworpen. PvdA, GroenLinks, PvdD, OSF en SP stemden voor.

bij

indiener

mede ondertekend door