Motie-Thissen (GroenLinks) c.s. inzake een voorstel dat tegemoetkomt aan de versterking van de centrumgemeenten in de regio Midden-Limburg (EK 30.358 / 30.359 / 30.360, E)In deze motie wordt de regering verzocht het Provinciaal Bestuur van Limburg uit te nodigen vóór 1 februari 2007 met een voorstel te komen dat tegemoetkomt aan de versterking van de centrumgemeenten in de regio Midden-Limburg.ingediend

12 september 2006

afhandeling

12 september 2006

resultaat

aangenomen na stemming bij zitten en opstaan. SGP, ChristenUnie en OSF stemden tegen.

bij

indiener

mede ondertekend door