28.384, nr. 33f

Motie-Platvoet (GroenLinks) c.s. inzake evaluatie van de Wet dualisering provinciebestuurIn deze motie wordt de regering verzocht de twee aangekondigde wetsvoorstellen met betrekking tot de overdracht van bestuursbevoegdheden van provinciale staten naar gedeputeerde staten pas in gang te zetten na de evaluatie van de Wet dualisering provinciebestuur.Kerngegevens

nummer 28.384, nr. 33f
ingediend 14 januari 2003
behandelstatus ingetrokken
toelichting behandelstatus Op 14 juni 2005 ingetrokken
indiener(s) L.H.G. Platvoet
mede ondertekend door M.C. Meindertsma
J.A. Schoondergang-Horikx
J.C. Terlouw
W.J. Witteveen
dossier(s) Wet dualisering provinciebestuur (28.384)
behandelende commissie(s) commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat

Bijzonderheden

De motie is aangehouden op 28 januari 2003