29.200, C

Motie-Platvoet (GroenLinks) c.s. inzake de ontwikkeling van een systematiek voor de presentatie van inkomensbeelden van alle inkomenscategorieënIn deze motie wordt de regering verzocht een systematiek te ontwikkelen waarbij in te presenteren "inkomensbeelden" alle inkomstencategorieën in beeld zijn.Kerngegevens

nummer 29.200, C
ingediend 11 november 2003
bij de Algemene Financiële Beschouwingen
behandelstatus aangenomen
toelichting behandelstatus Op 18 november 2003 aangenomen na stemming bij zitten en opstaan. VVD, SGP en ChristenUnie stemden tegen.
indiener(s) L.H.G. Platvoet
mede ondertekend door S.J. van Driel
A.A.G.M. van Raak
E.H. Schuyer
D.J.B. de Wolff
dossier(s) Miljoenennota 2004 (29.200)
behandelende commissie(s) commissie voor Financiën (FIN)