29.200 V, C

Motie-Meulenbelt (SP) c.s. inzake noodhulp aan de UNRWA, de vluchtelingenorganisatie voor de Palestijnse gebiedenIn deze motie wordt de regering verzocht noodhulp te geven aan de UNRWA, de vluchtelingenorganisatie voor de Palestijnse gebieden.Kerngegevens

nummer 29.200 V, C
ingediend 25 mei 2004
behandelstatus ingetrokken
toelichting behandelstatus Op 2 november 2004 ingetrokken
indiener(s) A.H. Meulenbelt
mede ondertekend door M.J.M. Kox (SP)
S.R. Pormes
A.A.G.M. van Raak
T.M. Slagter-Roukema (SP)
dossier(s) Begrotingsstaat Buitenlandse Zaken 2004 (29.200 V)
behandelende commissie(s) commissie voor Buitenlandse Zaken

Bijzonderheden

Deze motie is ingediend tijdens het beleidsdebat Buitenlandse Zaken (inclusief Ontwikkelingssamenwerking en exclusief het onderdeel NAVO). De Eerste Kamer heeft op 24 juni 2004 een brief ontvangen van de minister voor Ontwikkelingssamenwerking over een vraag van de heer Schuyer, gesteld tijdens het beleidsdebat Buitenlandse Zaken van 8 juni 2004 over deze motie (EK 29.200 V, F).