35.570 IV, L

Motie-Rosenmöller (GroenLinks) over het geven van een hogere prioriteit aan Koninkrijksrelaties door een nieuw kabinetIn deze motie spreekt de Kamer uit dat het nieuwe kabinet een hoge prioriteit dient te geven aan de Koninkrijksrelaties door zowel op het brede terrein van de veiligheid als op sociaal-economisch en financieel terrein de Nederlandse inzet te intensiveren om zo de banden concreet en duurzaam te verbeteren.Kerngegevens

nummer 35.570 IV, L
ingediend 6 april 2021
behandelstatus ingediend
toelichting behandelstatus Stemming op 13 april 2021.
indiener(s) P. Rosenmöller (GroenLinks)
dossier(s) Begrotingsstaten Koninkrijksrelaties en het BES-fonds 2021 (35.570 IV)
behandelende commissie(s) commissie voor Koninkrijksrelaties (KOREL)