35.594, O

Motie-Dessing (FVD) c.s over opbrengst afbouw salderingsregeling gebruiken voor verlaging van de energiebelasting.In deze motie wordt de regering verzocht voor 1 maart 2024 met een voorstel te komen om te zorgen dat de opbrengst van de afbouw van de salderingsregeling worden gebruikt voor verlaging van de energiebelasting voor alle Nederlanders.Kerngegevens

nummer 35.594, O
ingediend 6 februari 2024
behandelstatus ingetrokken
toelichting behandelstatus Op 13 februari 2024 ingetrokken.
indiener(s) J. Dessing (FVD)
mede ondertekend door J.C.M. van den Oetelaar (FVD)
dossier(s) Afbouw salderingsregeling voor kleinverbruikers (35.594)
behandelende commissie(s) commissie voor Economische Zaken en Klimaat (EZK)