35.976, G

Motie-Vendrik (GroenLinks) c.s. over de samenhang tussen fondsenIn deze motie wordt het kabinet verzocht het gehele fondsenlandschap te bezien en opties te ontwikkelen voor versterking van de doelmatige inzet van publieke middelen, en daarbij ook opties voor samenvoeging van fondsen te overwegen.Kerngegevens

nummer 35.976, G
ingediend 14 juni 2022
behandelstatus aangenomen
toelichting behandelstatus Op 21 juni 2022 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. Fractie-Otten, PVV, Fractie-Frentrop en FVD stemden tegen.
indiener(s) C.C.M. Vendrik (GroenLinks)
mede ondertekend door E.B. van Apeldoorn (SP)
F.J.M. Crone (PvdA)
R. van Gurp (GroenLinks)
P. Nicolaï (PvdD)
dossier(s) Tijdelijke wet Nationaal Groeifonds (35.976)
behandelende commissie(s) commissie voor Economische Zaken en Klimaat (EZK)
commissie voor Financiën (FIN)
uitvoeringsstatus niet uitgevoerd

Bijzonderheden

De Eerste Kamercommissies voor Financiën (FIN) en voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) hebben op 29 november 2022 de wens uitgesproken om de Kamervoorzitter voor te stellen om in het voorjaar van 2023 een beleidsdebat te houden over extra-budgettaire financiering via fondsen en andere initiatieven.

De leden Van Ballekom (VVD), Otten (Fractie-Otten) en Crone (PvdA) hebben aangeboden om de voorbereiding van het beleidsdebat ter hand te nemen.

Ter voorbereiding stellen de commissies zich voor een gesprek te voeren met de Algemene Rekenkamer over dit onderwerp. Verder geven zij aan het gemeentefonds niet te willen betrekken bij de te bespreken fondsen. Het lid Crone (PvdA) wees daarbij op deze motie.

De commisies hebben op 27 september 2022 besloten de brief van de minister van EZK en de minister van Financiën van 12 juli 2022 over stand van zaken Nationaal Groeifonds (EK 35.976, H) te betrekken bij de Algemene financiële beschouwingen op 22 november 2022.

De minister van Financiën had Kamer bij brief van 10 juni 2022 geïnformeerd over samenhang en voortgang fondsen (EK 35.976, F).Uitvoering

  • 13 juni 2023
    commissie vervallen: commissie voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV)
  • 7 november 2017
    nieuwe commissie: commissie voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV)