36.169, F

Motie-Visseren-Hamakers (PvdD) over het naar rato bijdragen aan het beperken van opwarming van de aardeIn deze motie wordt de regering verzocht bij de voorgenomen wijziging van de Klimaatwet de broeikasgas reductiedoelen voor 2030, 2035 en 2040 zodanig te formuleren, en op basis van de aangepaste Klimaatwet het Klimaatplan zodanig aan te passen, dat Nederland naar rato zeker voldoende zal bijdragen aan het beperken van de opwarming van de aarde tot 1,5 graad Celsius.Kerngegevens

nummer 36.169, F
ingediend 27 juni 2023
behandelstatus verworpen
toelichting behandelstatus Op 4 juli 2023 na stemming bij zitten en opstaan verworpen. OPNL, GroenLinks-PvdA, Volt, PvdD en SP stemden voor.
indiener(s) I.J. Visseren-Hamakers (PvdD)
dossier(s) Implementatie Europese klimaatwet (36.169)
behandelende commissie(s) commissie voor Economische Zaken en Klimaat (EZK)