36.169, G

Motie-Visseren-Hamakers (PvdD) over een wettelijke doelstelling om energiearmoede te reduceren in 2030In deze motie wordt de regering verzocht bij de voorgenomen wijziging van de Klimaatwet een wettelijke doelstelling op te nemen om energiearmoede substantieel te reduceren in 2030.Kerngegevens

nummer 36.169, G
ingediend 27 juni 2023
behandelstatus verworpen
toelichting behandelstatus Op 4 juli 2023 na stemming bij zitten en opstaan verworpen. OPNL, GroenLinks-PvdA, FVD, Volt, PvdD en SP stemden voor.
indiener(s) I.J. Visseren-Hamakers (PvdD)
dossier(s) Implementatie Europese klimaatwet (36.169)
behandelende commissie(s) commissie voor Economische Zaken en Klimaat (EZK)