36.169, H

Motie-Visseren-Hamakers (PvdD) over een doorrekening van een vlaktaksIn deze motie wordt de regering verzocht om bij de aangekondigde wijziging van de Klimaatwet en de aanpassing van het Klimaatplan met een doorrekening van een vlaktaks te komen, met energiebesparing en verduurzaming als voorwaarden.Kerngegevens

nummer 36.169, H
ingediend 27 juni 2023
behandelstatus verworpen
toelichting behandelstatus Op 4 juli 2023 na stemming bij zitten en opstaan verworpen. Volt, PvdD en SP stemden voor.
indiener(s) I.J. Visseren-Hamakers (PvdD)
dossier(s) Implementatie Europese klimaatwet (36.169)
behandelende commissie(s) commissie voor Economische Zaken en Klimaat (EZK)