36.200, AL

Motie-Schalk (SGP) c.s. over de Inkomensafhankelijke CombinatiekortingIn deze motie wordt de regering verzocht bij de uitfasering van de IACK een redelijke overgangsregeling te hanteren, in de vorm van een stapsgewijze verlaging van de korting, en bij de behandeling van het Belastingplan 2023 de contouren daarvan te schetsen.Kerngegevens

nummer 36.200, AL
ingediend 22 november 2022
bij de Algemene financiële beschouwingen
behandelstatus aangenomen
toelichting behandelstatus Op 29 november 2022 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. D66 en VVD stemden tegen.
indiener(s) P. Schalk (SGP)
mede ondertekend door D.J.H. van Dijk (SGP)
dossier(s) Miljoenennota 2023 (36.200)
behandelende commissie(s) commissie voor Financiën (FIN)
uitvoeringsstatus niet uitgevoerd