36.200, AN

Motie-Frentrop (Fractie-Frentrop) c.s. over ten onrechte betaalde box 3-heffingIn deze motie wordt de regering opgeroepen excuses te maken aan alle belastingbetalers die de afgelopen jaren de betreffende box 3-heffing ten onrechte hebben betaald.Kerngegevens

nummer 36.200, AN
ingediend 22 november 2022
bij de Algemene financiële beschouwingen
behandelstatus verworpen
toelichting behandelstatus Op 29 november 2022 na stemming bij zitten en opstaan verworpen. OSF, Fractie-Nanninga, SGP, FVD en Fractie-Frentrop stemden voor.
indiener(s) P.M.L. Frentrop (Frentrop)
mede ondertekend door J. Dessing (FVD)
T.U. Hiddema (Frentrop)
dossier(s) Miljoenennota 2023 (36.200)
behandelende commissie(s) commissie voor Financiën (FIN)