36.274, F

Motie-Panman (BBB) c.s. over meer groen in stedelijk gebiedIn deze motie wordt de regering verzocht de steden een openbaar oppervlakte groen op te leggen, met te ontwikkelen norm totaal oppervlakte bebouwd en bestrating openbare ruimte in iedere vierkante kilometer (km2) gebied.Kerngegevens

nummer 36.274, F
ingediend 19 december 2023
behandelstatus ingetrokken
toelichting behandelstatus Op 19 december 2023 ingetrokken
indiener(s) T. Panman (BBB)
mede ondertekend door F.J.M. Crone (GroenLinks-PvdA)
dossier(s) Tijdelijke wet Klimaatfonds (36.274)
behandelende commissie(s) commissie voor Economische Zaken en Klimaat (EZK)