36.410, I

Motie-Hartog (Volt) c.s. over constructievere manieren voor financieel beheer binnen het KoninkrijkIn deze motie wordt de regering verzocht om te kiezen voor constructievere manieren om goed financieel beheer binnen het Koninkrijk te bewerkstelligen, die niet tot beperking van de financiële ruimte voor de ontvangende landen leiden, via de uitgaven- dan wel de inkomstenkant.Kerngegevens

nummer 36.410, I
ingediend 31 oktober 2023
bij de Algemene financiële beschouwingen
behandelstatus aangehouden
toelichting behandelstatus Op 7 november 2023 aangehouden, nader aangehouden op 23 januari 2024.
vervaldatum aanhouding 16 april 2024
indiener(s) E.W. Hartog (Volt)
mede ondertekend door F.J.M. Crone (GroenLinks-PvdA)
dossier(s) Miljoenennota 2024 (36.410)
behandelende commissie(s) commissie voor Financiën (FIN)