36.418, AC

Motie-Van den Oetelaar (FVD) c.s. over het verlagen van het btw-tarief op groente en fruit naar 5%In deze motie wordt de regering verzocht het btw-tarief op groente en fruit te verlagen naar 5% en de benodigde dekking hiervoor te zoeken bij het departement Volksgezondheid.Kerngegevens

nummer 36.418, AC
ingediend 12 december 2023
bij Pakket Belastingplan 2024
behandelstatus verworpen
toelichting behandelstatus Op 19 december 2023 na stemming bij zitten en opstaan verworpen. SGP, PVV en FVD stemden voor.
indiener(s) J.C.M. van den Oetelaar (FVD)
mede ondertekend door J. Dessing (FVD)
dossier(s) Belastingplan 2024 (36.418)
behandelende commissie(s) commissie voor Financiën (FIN)