36.418, O

Motie-Heijnen (BBB) over rechtshulp voor burgers bij verkeersboetesIn deze motie wordt de regering verzocht vanuit het oogpunt van zorgvuldigheid, proportionaliteit en uitvoerbaarheid, het betreffende amendement inzake de proceskostenvergoedingen voor verkeersboetes (TK 36.427, 7) niet in werking te laten treden, het daarover ingestelde WODC-onderzoek af te wachten en hierover overleg te voeren met de sector.Kerngegevens

nummer 36.418, O
ingediend 12 december 2023
bij Pakket Belastingplan 2024
behandelstatus verworpen
toelichting behandelstatus Op 19 december 2023 na stemming bij zitten en opstaan verworpen. PVV, FVD, JA21, BBB en 50PLUS stemden voor.
indiener(s) E.H.J. Heijnen (BBB)
dossier(s) Belastingplan 2024 (36.418)
behandelende commissie(s) commissie voor Financiën (FIN)