Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu
, nr. 222f

Motie-Baarda (CDA) c.s. inzake verlaten van de eis van 300 km als ontwerpsnelheid i.v.m. alternatieve tracé-keuzesDe regering wordt verzocht bij de vaststelling van de definitieve tracé-keuze de absolute eis van de ontwerpsnelheid van 300 km los te laten, zodat serieus overleg kan plaatsvinden over oplossing van knelpunten. Een lagere snelheid voor de HSL zou ruimte bieden andere tracékeuzes te doen, die later per saldo tot een hogere feitelijke snelheid kan leiden.

De motie heeft dezelfde inhoud als de ingetrokken motie-Vrisekoop van D66.Kerngegevens

nummer , nr. 222f
ingediend 29 april 1997
bij De planologische kernbeslissing Nederlands deel van een hogesnelheidsspoorverbinding Amsterdam-Brussel-Parijs
behandelstatus verworpen
toelichting behandelstatus Op 29 april 1997 verworpen. CDA, GroenLinks, SP en de leden Hendriks en Bierman stemden voor.
indiener(s) J. Baarda
mede ondertekend door M. Bierman
J. Hendriks
T. Pitstra
J.M.A.M. de Wit