Begrotingen Verkeer en Waterstaat en Infrastructuurfonds aanvaard, wetsvoorstel hygiëne en veiligheid therapiebaden aangenomen