Eerste Kamer blijft bij behandeling herindeling Twente op 4 april a.s.15 maart 2000

De Eerste Kamer vindt dat het vertrek van voormalig minister Peper geen beletsel vormt voor de behandeling van het wetsvoorstel

op 4 april 2000.

In een brief heeft de Eerste Kamer laten weten dat het van groot belang is dat de regio Twente op zo kort mogelijke termijn duidelijkheid wordt geboden.

Sociale media menu


Deel dit item: