Wetenschapper bepleit terugzendrecht29 mei 2000

De Groningse jurist Frank de Vries bepleit in zijn vorige week verschenen dissertatie de invoering van een terugzendrecht. De Eerste Kamer moet daardoor de mogelijkheid krijgen om wetsvoorstellen niet alleen aan te nemen of te verwerpen, maar die ook terug te zenden naar de Tweede Kamer. Na hernieuwde behandeling in de Tweede Kamer behoudt de Eerste Kamer, in het voorstel van De Vries, het laatste woord.

Daarnaast stelt De Vries voor de Eerste Kamer het budgetrecht te ontnemen, omdat de begrotingsbehandeling volgens hem geen betekenis heeft.

In zijn studie gaat De Vries in op de staatsrechtelijke positie van de Eerste Kamer, op de grondslagen voor het tweekamerstelsel, op haar functioneren en op de wijze van verkiezing.

De promovendus heeft afgelopen week het eerste handelsexemplaar van zijn dissertatie aangeboden aan Eerste Kamervoorzitter Korthals Altes.

Sociale media menu


Deel dit item: