Jacob Kohnstamm (D66) pleit voor efficiëntere werkwijze Eerste KamerEerste Kamerlid Jacob Kohnstamm (D66) heeft de heer Korthals Altes (VVD), voorzitter van de Eerste Kamer, voorstellen gedaan voor een efficiëntere manier van vergaderen van de Eerste Kamer. Dinsdag 3 oktober 2000 vergaderen de fractievoorzitters over de suggesties.

De Eerste Kamer herhaalt volgens Kohnstamm te vaak de zetten van de Tweede Kamer. De senatoren stellen zo veel vragen aan de bewindslieden dat deze de eenvoudige vragen beantwoorden en de moeilijke kwesties omwille van de tijd onaangeroerd laten, meent Kohnstamm. In de wandelgangen van de Eerste Kamer vernam hij desgevraagd dat veel van zijn collega's het met hem eens zijn.

De grootste boosdoeners zijn in de ogen van Kohnstamm de jaarlijkse begrotingsbehandelingen en de lange duur van de eerste termijn van wetgevingsdebatten. De begrotingsbehandelingen hebben te lijden onder 'een zekere mate van sleetsheid'. Hij wil die debatten vervangen door beleidsinterpellaties. Een Kamerlid moet een gemotiveerd voorstel doen voor zo'n interpellatie. Op grond van de inhoud wordt bepaald of de interpellatie op de agenda komt.

Kohnstamm wil dat er tevens een einde komt aan de vrijheid van Eerste Kamerleden om zelf hun spreektijd in de eerste termijn van wetgevingsdebatten te bepalen. De lange spreektijd zorgt voor veel vragen aan de bewindslieden, die vaak in ambtelijke bewoordingen worden beantwoord. Een moeilijk te volgen debat is het gevolg.

De heer Korthals Altes vindt net als Kohnstamm dat de werkwijze van de Eerste Kamer beter kan.

Bron: De Nederlandse Staatscourant, 28 september 2000, nr. 188.


Deel dit item: