60.000 reacties in verband met behandeling wetsvoorstel euthanasieDe Eerste Kamer der Staten-Generaal deelt mede in verband met de behandeling van het wetsvoorstel

ongeveer 60.000 reacties uit de samenleving te hebben ontvangen. Deze reacties variëren van beschouwingen van organisaties, verenigingen en kerkelijke gezindten tot adhesiebetuigingen en afwijzingen van individuele burgers. De verdeling tussen vóór- en tegenstanders van de wet is ongeveer 35.000 vóór en 25.000 tegen.

Het grote aantal maakt het onmogelijk op deze ingekomen reacties afzonderlijk te reageren. De leden van de Kamer hebben echter van deze ingekomen reacties kennis kunnen nemen.

De beraadslagingen over het wetsvoorstel beginnen op maandag 9 april a.s. om 19.00 uur en worden op dinsdag 10 april a.s. om 10.00 uur en, na een schorsing omstreeks 12.30 uur, in de loop van de middag voortgezet. De stemming over het wetsvoorstel wordt verwacht op dinsdagavond 10 april a.s.


Deel dit item: