Wetsvoorstel Wijziging Wet milieubeheer (structuur beheer afvalstoffen) aangenomen en overig stemmingsnieuws