Wetsvoorstellen Invoering bachelor-masterstructuur en accreditatie in het hoger onderwijs zonder stemming aangenomenDe Eerste Kamer heeft vandaag het wetsvoorstel

zonder stemming aangenomen. De fractie van de SP is daarbij aantekening verleend.

Tevens is het voorstel

zonder stemming aangenomen.

Tijdens de behandeling van deze voorstellen is de

ingediend. De stemming over deze motie vindt plaats op 11 juni 2002.


Deel dit item: