Toespraak Voorzitter Eerste Kamer bij begin zomerrecesVandaag kwam de Eerste Kamer voor een laatste vergadering voor het zomerreces bijeen. Bij deze gelegenheid sloot de Voorzitter van de Kamer, de heer Braks, de vergadering af met een korte toespraakPDF-document.

De eerstvolgende plenaire vergadering van de Eerste Kamer vindt plaats op 10 september 2002.


Deel dit item: