Premier Balkenende geïnterpelleerd over invulling demissionaire status kabinetVandaag vonden in de Eerste Kamer interpellaties van de minister-president plaats over de invulling van de demissionaire status door het Kabinet-Balkenende.

Tijdens het debat is de gewijzigde motie-De Boer (GroenLinks) c.s. over de gedragslijn voor een demissionair kabinet (EK nr. 70b) ingediend.

Tevens is de motie-Schuyer (D66) c.s. inzake een overzicht van nieuwe onderwerpen die kunnen wachten tot na het aantreden van een nieuw kabinet (EK nr. 70a) ingediend.

De stemmingen over deze moties vinden plaats op 3 december 2002.


Deel dit item: