Initiatiefvoorstel Bussemaker / Van Dijke inzake verruiming arbeidstijden aangenomen