Wet dualisering provinciebestuur aangenomenDe Eerste Kamer heeft vandaag het voorstel

zonder stemming aangenomen. PvdA, ChristenUnie, SGP en D66 is daarbij aantekening verleend. Tijdens de behandeling is de Motie-Platvoet (GroenLinks) c.s. inzake evaluatie van de Wet dualisering provinciebestuur (28.384, EK nr. 33f) ingediend. De stemming over deze motie vindt plaats op 21 januari 2003.


Deel dit item: