Voorzitter Verenigde Vergadering antwoordt GroenLinks-fracties over toepassing art. 96 Grondwet in kwestie IrakDe verenigde fractie van GroenLinks in de Verenigde Vergadering der Staten-Generaal heeft op 7 maart jl. per brief de Voorzitter van de Verenigde Vergadering, Eerste Kamervoorzitter ir. G.J.M. Braks, verzocht om het Kabinet te informeren dat leden van de Staten-Generaal van oordeel zijn dat artikel 96 van de Grondwet van toepassing is op een mogelijk besluit tot deelname aan een 'coalition of the willing' die een oorlog met Irak begint, en voorbereidingen te treffen voor het houden van een Verenigde Vergadering mocht het kabinet een dergelijk besluit op korte termijn ook (willen) nemen.

De Voorzitter van de Verenigde Vergadering heeft op 12 maart jl. dit verzoek per brief beantwoord. Beide brieven kunt u hieronder downloaden.Deel dit item: