Oud-Griffier Chris Baljé onderscheiden als Officier in de Orde van Oranje -Nassau