Uitslag Eerste Kamerverkiezing opnieuw vastgesteldDe Kiesraad heeft vandaag opnieuw de uitslag van de Eerste Kamerverkiezing van 26 mei jl. vastgesteld. Deze nieuwe vaststelling was nodig omdat de Eerste Kamer in haar vergadering van 3 juni jl. heeft besloten om de heer A.J.G. Zinken van de Onafhankelijke Senaatsfractie niet toe te laten als lid van deze kamer wegens de onjuistheid van de vaststelling van de verkiezingsuitslag. In zijn plaats heeft de Kiesraad vandaag de heer H. ten Hoeve, wonende te Stiens, tot lid van de Eerste Kamer voor de Onafhankelijke Senaatsfractie benoemd verklaard. Er zijn geen verdere wijzigingen in de uitslag van de verkiezing.

De onjuistheid in de vaststelling van de uitslag was veroorzaakt doordat volgens het proces-verbaal van de provincie Noord-Holland een stem was uitgebracht op kandidaat Zinken, terwijl in werkelijkheid de stem was uitgebracht op kandidaat Ten Hoeve.

Bron: persbericht KiesraadDeel dit item: