Beleidsdebat over Kyoto en innovatie afgerond en overig nieuwsDe Kamer heeft vandaag een beleidsdebat gevoerd met de staatssecretaris voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer aan de hand van de thema's Kyoto en innovatie.

Het wetsvoorstel

is op 27 april maart 2004 als hamerstuk administratief afgehandeld onder het voorbehoud dat de regering bereid is op een later tijdstip nog een beleidsdebat met de Kamer te houden over de resterende met deze begroting samenhangende onderwerpen.

Vandaag is het wetsvoorstel

zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen.


Deel dit item: