Beleidsdebat Buitenlandse Zaken afgerond en overig nieuwsDe Eerste Kamer heeft vandaag een beleidsdebat gevoerd met de minister van Buitenlandse Zaken en de minister voor Ontwikkelingssamenwerking. Tijdens dit debat zijn de

ingediend. De stemmingen over deze moties vinden plaats op 8 juni 2004.

Het wetsvoorstel

is op 27 april 2004 zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen onder het voorbehoud dat de regering bereid was op een later tijdstip nog een beleidsdebat met de Kamer te houden over de resterende met deze begroting samenhangende onderwerpen.

De Eerste Kamer heeft vandaag de

na stemming bij zitten en opstaan verworpen. PvdA, SP en GroenLinks stemden voor.


Deel dit item: