Overzicht van toezeggingen Eerste KamerTijdens de schriftelijke en/of mondelinge behandeling van bijvoorbeeld een wetsvoorstel worden door de regering aan de Kamer toezeggingen gedaan. Deze toezeggingen zijn terug te vinden in bijvoorbeeld de Handelingen van de openbare vergaderingen van de Kamer of in een memorie van antwoord.

In 2004 is een aanvang gemaakt met het registreren van deze toezeggingen door opname in een database met als doel deze via het internet te ontsluiten. De database bevat een voorlopige inventarisatie van de toezeggingen die sinds het aantreden van de huidige Eerste Kamer in juni 2003 door de regering zijn gedaan. Er wordt in samenwerking met de ministeries gewerkt aan het verder completeren van deze inventarisatie en aan een inventarisatie van de toezeggingen die inmiddels zijn gehonoreerd.


Deel dit item: