Behandeling wetsvoorstellen getuigenverklaringen geschorst in afwachting van brief en overig nieuws