Provincie Zuid-Holland bezoekt op 6 april 2005 Eerste KamerDe Eerste Kamer ontvangt op woensdag 6 april de Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten van Zuid-Holland. Zuid-Holland is na Zeeland en Flevoland de derde provincie die een bezoek brengt aan de Eerste Kamer in het kader van vergroting van de zichtbaarheid van de Kamer en intensivering van de banden tussen de Senaat en de provincies.

Het programma start om 10.00 uur met een inleiding van

mevrouw M.C. Meindertsma (PvdA Senator) over 'Binnenlands Bestuur' met als aandachtspunten:

  • gemeentelijke (her)indeling
  • positie WGR+
  • grootte van provincies in relatie tot stadsregio's
  • Randstadregio.

Vervolgens zal Prof. dr. U. Rosenthal (VVD senator) een inleiding houden over

'Bestuurlijke Organisatie'.

Na beide inleiders is er ruimte voor het debat.

De provincie komt met een grote delegatie (ongeveer 50 personen); de Kamer zelf zal eveneens goed vertegenwoordigd zijn (ongeveer eenderde van de leden).

Het programma vangt aan om 9.30 uur en zal duren tot 13.30 uur.


Deel dit item: