Geslaagde gedachtewisseling tussen Eurocommissaris Wallström en Eerste en Tweede KamerledenHedenochtend heeft in de plenaire zaal van de Eerste Kamer der Staten-Generaal een debat plaatsgevonden tussen Eerste en Tweede Kamerleden en M. Wallström, de vice-voorzitter van de Europese Commissie (EC), tevens verantwoordelijk voor de betrekkingen tussen de instellingen en communicatie. Haar portefeuille werd speciaal gecreëerd door de voorzitter van de EC, de heer Barrosso, om de communicatie met de Europese burgers te verbeteren.

De bijeenkomst werd geopend door de Voorzitter van de Eerste Kamer, Y.E.M.A Timmerman-Buck. Zij wees in haar bijdrage met name op het gedeeld eigendom van het Europese integratieproces en derhalve het gezamenlijk belang van de nationale parlementen en de Europese Commissie de burgers daarbij te betrekken. Samenwerking met de Europese Commissie kan een belangrijk instrument worden om de mensen en de "civil society" bewust te maken van ook hun aandeel in de Europese Unie. Het referendum over de Europese grondwet en de instelling van een Gezamenlijke Commissie Toepassing Subsidiariteit zijn wellicht vanuit parlementair oogpunt een eerste stap. De inspanningen deze betrokkenheid te vergroten dienen, zowel op de korte als de lange termijn, hoog op de agenda's te staan.

Eurocommissaris Wallström presenteerde de plannen van de Europese Commissie om de relatie met de nationale parlementen te versterken waardoor beide instellingen ook een betere communicatie met de Europese burgers kunnen bewerkstelligen. Zij stelde dat daarvoor een cultuuromslag benodigd is: het nieuwe Europese verdrag schrijft een samenwerking voor tussen de EC en de nationale parlementen. Een goede samenwerking is een winst voor de Europese democratie. Immers, zowel de nationale parlementen als de EC werken voor dezelfde burgers. De actiepunten hiervoor op de korte termijn die Wallström heeft aangegeven zijn: de EC als een katalysator voor de parlementen ten aanzien van informatie en opvattingen; de noodzaak politieke contacten en debatten te stimuleren en het naar buiten brengen van de samenwerking tussen de EC en de nationale parlementen. Instrumenten die ze daarvoor wil inzetten betreffen een continue en open dialoog, een goed onderhouden en constructief netwerk en directe contacten onderhouden met de burgers en de politiek vertegenwoordigers van de burgers.

Ten aanzien van de Europese Grondwet benadrukte de Eurocommissaris nogmaals dat er in Brussel geen "plan B" klaar ligt. Vooruitlopen op een mogelijke negatieve uitkomst van referenda in de Europese lidstaten en daarop anticiperen met een plan B getuigt van geen respect voor de democratieën in de EU, noch voor het recht van de Europese burgers de mening ergens over te geven.

Na de bijdragen van de Voorzitter van de Eerste Kamer en de Vice-president van de Europese Commissie was er de mogelijkheid voor de aanwezige Eerste en Tweede Kamerleden in debat te gaan met Wallström. Veelal is gesproken over de uitwerking en praktische invoering van een betere samenwerking en communicatie, maar ook andere niet gerelateerde onderwerpen zijn aangehaald, zoals bijvoorbeeld de in het nieuwe verdrag opgenomen mogelijkheid van een Europees burgerinitiatief, een Europa-breed referendum, de subsidiariteitstoets die straks door de nationale parlementen uitgevoerd zal worden en de toename van het aantal Europese Agentschappen.Deel dit item: