Dreigende doodstraf christen in Afghanistan: Minister Bot zegt actie toe aan Eerste KamerNa aandringen van de senatoren Van Middelkoop (ChristenUnie), Russell (CDA) en Platvoet (GroenLinks) heeft minister Bot van Buitenlandse Zaken tijdens een debat dinsdag 21 maart over de NAVO toegezegd te zullen protesteren bij de regering van Afghanistan tegen de dreigende doodstraf voor een Afghaan die de islam de rug heeft toegekeerd en christen is geworden.

Volgens minister Bot wil ook de Duitse regering actie ondernemen.Wij gaan met 1400 tot 1600 man naar Afghanistan om te helpen met de vestiging van een democratie met alle normen en waarden die daarbij horen, waaronder de godsdienstvrijheid, zei minister Bot.

In het debat werd met instemming gereageerd op de veranderende rol van de NAVO: van militair bondgenootschap gericht tegen het Warschaupact naar een wereldwijd opererende organisatie, gericht op veiligheid en stabiliteit.

Minister Kamp (VVD) van Defensie zei te hopen dat de gewijzigde rol van der NAVO een reden kan zijn voor linkse tegenstanders van deze Noord-Atlantische Verdragsorganisatie niet langer tegen de begroting van Defensie te stemmen. Hoewel deze fracties aangaven dat de veranderingen een goede kant uitgaan, bleven er niettemin bezwaren, waardoor de fractie van de SP en de GroenLinks senatoren Platvoet en Thissen toch tegen de begroting 2006 hebben gestemd.

Senator Middel (PvdA) kreeg andermaal de toezegging van minister Bot, dat hij in woord en geschrift zich blijft keren tegen de Amerikaanse behandeling van gevangenen in Guantanamo Bay op Cuba. De minister ging niet in op de uitnodiging van Middel om gezamenlijk met andere Europese bondgenoten de VS meer onder druk te zetten. Een voortdurende dialoog leek de minister het enige mogelijke instrument om de Amerikanen ertoe te brengen ook voor van terrorisme verdachte gevangenen de regels van de conventie van Genève toe te passen.Deel dit item: