Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Donner stelt senaat tevreden over RSJ12 september 2006

Met een brief aan de voorzitter van de Eerste KamerPDF-document heeft minister Donner (CDA, Justitie) het resterende verzet tegen een voorstel tot instelling van de Raad voor strafrechtstoepassing en jeugdbescherming (RSJ) weggenomen. Dit bleek vandaag toen de senaat met algemene stemmen akkoord ging met het voorstel.

Schrappen toezicht

In het debat over de instellingswet op dinsdag 5 september waren zowel de regeringsfracties als de oppositiefractie te hoop gelopen tegen het schrappen van de toezichthoudende taak van de RSJ. Volgens minister Donner zou dit een logisch gevolg zijn van de instelling van de Inspectie voor de sanctietoepassing (ISt) bij zijn ministerie. Twee toezichthouders voor gevangenissen en andere penitentiaire instellingen wil de minister onder geen beding.

Wel zwaardere adviesfunctie

In zijn brief van maandag 11 september bevestigt de minister wat hij ook al in het debat had toegezegd. De RSJ verliest weliswaar zijn overkoepelende toezichthoudende taak, maar krijgt wel een zwaardere adviesfunctie in relatie tot de lokale commissies van toezicht. Deze commissies oefenen hun maatschappelijk georiënteerde toezicht zelfstandig en onafhankelijk uit.

Lokale commissies

De RSJ kan vanuit zijn adviserende taak betekenis hebben voor deze lokale commissies en derhalve geraadpleegd worden op initiatief van de lokale commissies, schrijft minister Donner in zijn brief. De minister schrijft tevens dat de RSJ in het kader van zijn adviesfunctie bezoeken kan afleggen aan de inrichtingen. Daarover kan de RSJ desgewenst op zijn beurt een advies uitbrengen aan de minister van Justitie.

Sanctietoepassing

Ook bevestigt de minister dat de Inspectie voor de sanctietoepassing desgewenst in haar onderzoeken een beroep kan doen op informatie van de RSJ. Ook schrijft de minister dat het budget voor de RSJ voor het komende jaar ongewijzigd blijft. De middelen die vrijkomen bij het vervallen van de toezichttaak zullen worden gebruikt voor versterking van de adviesfunctie.

Mooi resultaat

SP-senator Kox prees de toezeggingen van de minister als 'een mooi resultaat van het debat'. Mevrouw Tan zei namens de PvdA-fractie dat er materieel weinig verandert bij de RSJ en VVD-senator De Graaf zegde de minister dank voor zijn tegemoetkomingen.

Sociale media menu


Deel dit item: