Utrecht in discussie met senaat over toekomst middenbestuur en jeugdzorg14 november 2006

Een grote delegatie van gedeputeerde en provinciale staten van Utrecht discussieert woensdag 15 november 2006 in en met de Eerste Kamer over de toekomst van het middenbestuur. Recent heeft minister Remkes van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een notitie hierover gepubliceerd en binnenkort verschijnt het advies van oud-premier Kok over de toekomst van het middenbestuur in de Randstad. Reden voor de Eerste Kamer om hierover met de afzonderlijke provincies over te discussiëren. Behalve over de toekomst van het middenbestuur discussiëren de staten en Kamerleden die dag ook over de jeugdzorg.

Zichtbaarheid

Het bezoek van de staten van Utrecht aan de Eerste Kamer is er één in een reeks van provinciebezoeken. Op initiatief van de Eerste Kamer komen alle provincies op bezoek om te discussiëren over diverse onderwerpen. De provincies Zeeland, Flevoland, Zuid-Holland, Drenthe, Friesland, Gelderland, Groningen, Noord-Holland, Limburg en Overijssel gingen Utrecht voor. Nog voor de staten- en Eerste Kamerverkiezingen in 2007 hebben de Kamerleden al hun kiezers provinciale staten kiezen aansluitend aan hun uitverkiezing de leden van de Eerste Kamer op bezoek gehad. De Eerste Kamer kwam tot dit initiatief om de banden met de provincies aan te halen en haar zichtbaarheid bij deze voor hen zo belangrijke doelgroep te vergroten.


Deel dit item: