Wet ruimtevaartactiviteiten aangenomen en overig nieuws23 januari 2007

De Eerste Kamer heeft vandaag de wetsvoorstellen

zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen.

Over het onderstaand Verslag van de Commissie voor de Verzoekschriften heeft de Kamer besloten volgens het voorstel van de commissie:

De Kamer heeft het advies van de Bijzondere Commissie voor de JBZ-Raad van 16 januari 2007 om in te stemmen met een voorstel voor een ontwerpbesluit ten aanzien van een voorontwerp voor de begroting van SISNET 2007 overgenomen.


Deel dit item: